LSR, MSR

  • Via het inklimtouw in “APEHANG” naar de balk
  • In apehang via de balk naar het ander touw (balk zal draaien)
  • In “APEHANG” naar het daaltouw

NB: Enkel klimmen op de dikke touwen en de balk, dunne touw mag men wel aanraken maar is niet bedoelt om te klimmen.

Terug