Ljouwert – Snits

LSR, MSR

De deelnemers klimmen bij de boom op het touw, houden zich in evenwicht met behulp van het boventouw en lopen naar de “VOLGENDE” boom, na “AANTIKKEN” van de boom kan worden afgesprongen.

Let op: het losse touw mag men niet rond een boom op spanning trekken

KSR, BSR, JSR 15-17, Recr. 8km

De deelnemers klimmen bij de boom op het touw en verplaatsen zich m.b.v. de tak naar de “VOLGENDE” boom, na “AANTIKKEN” van de boom kan worden afgesprongen.

Snits – Sleat

LSR, MSR, KSR, BSR, JSR 15-17, Recr. 8km

 • M.b.v. het touw “OVER” de balk
 • In apehang door tot de 3e balk, deze “ONDERLANGS” passeren
 • Vanaf de balk “ENTEREN” (hangend aan de armen) m.b.v. het touw naar het net
 • M.b.v. het net “OVER” de laatste balk en dan door naar het 2e deel van de combinatie
 • M.b.v. het touw omhoog en m.b.v. de triangels tot het volgende verticale touw
 • Vanuit het touw de zwevende balken “ONDERLANGS” passeren
 • M.b.v. het laatste touw (daaltouw) de hindernis verlaten (Touw met de hand aantikken)

LET OP!! Splitsing , LSR * (1e ronde), KSR ,JSR 15-17 , Recr. 8 door naar hindernis 17
LSR gaat bij de 2e ronde wel door tot het einde van de hindernis

Warkum – Frentsjer

LSR, MSR

 • M.b.v. het touw “OVER” de balk en vervolgens in apenhang naar de volgende balk, deze “BOVENLANGS” passeren
 • Vervolgens de “PLATEN ONDERLANGS” en de “BALKEN BOVENLANGS” passeren (als aangegeven is het aanvullende schetsje)
 • De laatste balk “BOVENLANGS” passeren en vervolgens de hindernis m.b.v. het daaltouw verlaten en door naar het 2e deel
 • M.b.v. het touw “OVER” de 1e balk en vervolgens de gehele hindernis in apehang / catcrawl afleggen. alle balken dient men “BOVENLANGS” te passeren
 • De hindernis m.b.v. het daaltouw verlaten

Dokkum

LSR, MSR

 • Via het inklimtouw “OVER” de balk
 • In apehang tot de volgende balk
 • Lage balk is rustbalk
 • Vanaf de rustbalk op “ARMKRACHT” via de touwtjes naar het
  laatste touw, en vervolgens de hindernis verlaten ,Niet over de laatste balk.
Terug