LSR, MSR, KSR, BSR, JSR 15-17

  • M.b.v. het inklimtouw “OVER” de eerste horizontale balk.
  • Apehang naar de volgende horizontale balk en vervolgens “OVER” de balk heen.
  • Apehang naar beneden en “ONDER” de laaghangende balk door en vervolgens apehang weer omhoog en “OVER” de balk heen en via daaltouw landen op rustbalk.
  • Horizontale balkenbrug “ONDERLANGS’’ afleggen
  • Via autobanden swingover “OVER” laaste balk en vervolgens hindernis verlaten

Recr 8km

  • M.b.v. het inklimtouw naar de apehang, “NIET” over de eerste horizontale balk.
  • Apehang naar de volgende horizontale balk en vervolgens “OVER” de balk heen.
  • Apehang naar beneden en “ONDER” de laaghangende balk door en vervolgens apehang weer omhoog en via het daaltouw landen op rustbalk.
  • Horizontale balkenbrug “BOVENLANGS’’ afleggen
  • Via autobanden swingover “OVER” laaste balk en vervolgens hindernis verlaten
Terug