JSR 12-14, JSR 10-11

  • Starten “ACHTER” het “EERSTE” lint en vervolgens via de lianen naar het horizontale net
  • ONDER” het net door
  • Via de slappe apehang naar de “RUSTBALK
  • M.b.v. de triangles tot het daaltouw en de hindernis “ACHTER” het lint verlaten en vervolgens de route hervatten

JSR 8-9, Recr 5.5km, Funrun

  • Starten “ACHTER” het “TWEEDE” lint en vervolgens “ONDER” het net door
  • Via de slappe apehang naar de “RUSTBALK
  • M.b.v. de triangels tot het daaltouw en de hindernis “ACHTER” het lint verlaten en vervolgens de route hervatten
Terug