LSR, MSR

  • ENTEREN aan het touw naar de rustbalk
  • ENTEREN naar de overkant met de handen aan weerszijden van de plaat
  • Het laatste deel op eigen inzicht ONDERLANGS afleggen, het is toegestaan hier de voeten te gebruiken
  • Hindernis verlaten over de laatste LAGE balk

NB: Rustbalk plaatsen na eerste gedeelte (balken enteren) en rustbalk plaatsen na tweede gedeelte (lange plaat op armkracht). Indien balken nat zijn dan geen enteren maar balken onderlangs m.b.v. benen.

Terug