JSR 12-14, JSR 10-11, JSR 8-9, Recr 5.5km, Funrun

  • OVER“de brugleuning en via cargonet afdalen naar de balk
  • Via de balk “ONDER” de brug door
  • M.b.v. de banden omhoog klimmen de brug op
Terug