LSR, MSR

  • Start tussen de linten in het midden van de lus
  • vervolgens aan “WEERSZIJDEN” een swingover maken
  • de hindernis eindigen weer tussen de linten

NB: Pas na de 2e swingover mag men weer op de grond komen. Binnenlangs of buitenom is vrije keuze deelnemer, als men maar over beide balken heen gaat.

Terug