Inschrijven

De inschrijving opent 11 juni om 19:00 uur. Wedstrijdlopers kunnen zich tot 27 augustus 19:00 uur inschrijven en recreanten tot 16 september 19:00 uur. Afhankelijk van het aantal inschrijvingen in de wedstrijdcategorieën komen er later waarschijnlijk nog startplekken in de recreatieve categorieën bij. Als een categorie vol zit, kun je je tot 16 september 19:00 uur inschrijven voor de betreffende reservelijst. Mocht er na deze datum geen startplek vrij zijn gekomen, dan krijg je het inschrijfgeld terug gestort. De inschrijving is pas definitief zodra de betaling daadwerkelijk is voldaan. Als de betaling niet lukt, dan wordt je naam automatisch weer van de lijst verwijderd.

Klik hier om je in te schrijven!

Als je een foutmelding krijgt omdat je profiel niet herkend wordt, check dan je profiel op https://www.uvponline.nl/sbnProfiel/ en check of je SBN-lidnummer overeenkomt met degene die probeert te gebruiken voor je inschrijving van de Bikkelrun.

Check daarnaast of de status van je licentie overeenkomt met de benodigde licentie voor de gekozen categorie.

Licenties

Voor de meeste categorieën geldt dat je een actieve wedstrijdlicentie nodig hebt om deel te kunnen nemen.

Voor de jeugdcategorieën geldt dat je in je SBN-profiel een wedstrijdlicentie aan kunt vragen (https://www.uvponline.nl/sbnProfiel/), lidmaatschap bij de survivalbond is daarbij een vereiste.

Voor de volwassenen categorieën KSR, MSR en LSR geldt dat je een actieve wedstrijdlicentie moet hebben voor de betreffende categorie. Dit regel je via https://www.uvponline.nl/sbnProfiel/. Voorwaarde om een licentie aan te kunnen vragen is dat je lid bent van de survivalbond én dat je het voorwaardelijke aantal van 6 kwalificatiepunten hebt behaald.

Voor de volwassen categorie BSR geldt dat je BSR Status actief moet zijn in je profiel om je in te kunnen schrijven. Voorwaarde is dat je lid bent van de survivalbond en ten minste 2 kwalificatiepunten hebt behaald. Let op: je kunt je BSR status tweemaal per seizoen wisselen.

Samenstartverzoeken

In de recreanten categorieën en fun run proberen we samenstartverzoeken zoveel mogelijk te honoreren, we kunnen echter niks beloven. Voorwaarde is ook dat het samenstartverzoek voor 22 september is binnengekomen. Als je je verzoek hebt gedaan is verdere correspondentie over het verzoek niet nodig. Zodra de startlijsten gepubliceerd zijn kun je zien of het samenstartverzoek gelukt is. Verzoeken naar aanleiding van de publicatie van de startlijsten zullen niet in behandeling worden genomen.

Samenstartverzoeken voor deelnemers in de wedstrijdcategorieën zullen niet gehonoreerd worden. Startlijsten worden hier op basis van ranking gemaakt, om een goede en gebalanceerde doorstroom op het parcours zoveel mogelijk te kunnen waarborgen.

Starttijden

Op de website vind je een indicatie van de starttijden per categorie, hier kan echter geen recht aan ontleend worden. De definitieve startlijsten zullen uiterlijk een week voor de run gepubliceerd worden.

De startlijsten worden gemaakt op basis van ranking (in de wedstrijdcategorieën) en in de recreatieve categorie wordt er rekening gehouden met samenstartverzoeken, we kunnen daarom geen rekening houden met persoonlijke wensen voor starttijden. Verzoeken daaromtrent worden niet in behandeling genomen.

Wijzigen/annuleren

In het geval van annulering van de inschrijving vindt er tot uiterlijk 27 augustus restitutie van het inschrijfgeld plaats, hierna is dit vanwege de kosten die wij maken niet meer mogelijk. Overige wijzigingen worden tot uiterlijk 16 september in behandeling genomen, waarbij per geval zal worden bekeken of de wijziging daadwerkelijk doorgevoerd kan worden.

Uitslagen

De uitslagen voor de Bikkelrun zullen zo snel mogelijk na de run gepubliceerd worden – doch uiterlijk na twee dagen – en zijn te vinden via de website. Tot uiterlijk twee weken na de run kan er bij de uitslagen ‘voorlopige uitslagen’ staan. Deze tijd heeft de organisatie nodig om juryrapportages en eventuele bezwaren in overweging te kunnen nemen.

Dit kan erg vervelend zijn als je net je laatste licentiepunten bij elkaar aan het sprokkelen bent om je in de juiste categorie in te kunnen schrijven voor een volgende run, omdat je deze pas kan aanvragen als de uitslagen definitief zijn. Echter, zorgvuldigheid gaat hierbij voor snelheid, dus we hebben de tijd echt nodig. We vragen hiervoor je begrip en kunnen verzoeken om de uitslagen eerder definitief te maken niet verwerken.